Raad van Kerken Zuidhorn

Bezinning

Eén keer in de twee jaar belegt de Raad van Kerken voor de leden van de kerkenraden en het parochiebestuur van de lidkerken een bezinningsavond. De Raad van Kerken bepaalt het onderwerp, bereidt de avond voor en draagt zorg voor de uitnodigingen. Naast deze avond kan de Raad andere bezinningsavonden en/of bezinningsmomenten beleggen. Deze kunnen zich richten op een ruimere kring dan de leden van de kerkenraden en van het parochiebestuur van de lidkerken.

Alle rechten voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen