Raad van Kerken Zuidhorn

Cantatedienst

De Raad heeft besloten om een Cantate-Commissie in te stellen, die zelfstandig werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad v Kerken Zuidhorn.

De Commissie Cantatediensten werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van de Raad.
Uitgangspunt voor de Cantatedienst is kostendekkend te zijn.

Tot haar taken behoort:
  • Een balans, inkomsten en uitgaven opmaken en bijhouden.
  • Elk jaar in september een begroting voor het volgende jaar bij de kerken indienen.
  • Elk jaar in januari een afrekening insturen bij de kerken van het afgelopen jaar.
  • Zorg dragen voor datum en tijd en organiseren van de Cantate binnen Raad van Kerken- Dienst
  • Tijdig informeren en het nodige overleg van en met de Raad.
Alle rechten voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen