Raad van Kerken Zuidhorn

Maatschappelijke initiatieven

De Raad stelt op de vergaderingen regelmatig de vraag aan de orde naar initiatieven waarmee de Raad namens de lidkerken in de samenleving aan de christelijke presentie gestalte kan geven.
De Raad wekt de lidkerken op ieder voor zich zulke initiatieven op hun eigen agenda te zetten en die via de Raad met de andere kerken te coördineren.

Alle rechten © voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen