Raad van Kerken Zuidhorn

Vieringen

De Raad van Kerken bereidt drie oecumenische diensten per jaar voor: in januari, juni en oktober. De dienst in oktober is een Viering van Schrift en Tafel. Verder worden in november een Taizéviering en 1x per anderhalf jaar een cantatedienst georganiseerd. Ook belegt de Raad van kerken Zuidhorn op de eerste drie dagen van de Goede Week 's avonds een vesper.

De Oecumenische Diensten worden in de Gastkerk gehouden.  De vespers in de Goede Week worden in de Sint-Jozefkerk gehouden. De cantatedienst vindt plaats in de Gastkerk.

Alle rechten © voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen