Raad van Kerken Zuidhorn

Winterwerk

De aangesloten kerken bundelen hun winterwerk op het gebied van vorming en toerusting en vertrouwen dit toe aan de Raad van Kerken. Voor de invulling en samenstelling van het activiteitenprogramma stelt de Raad een "commissie winterwerk" in die uit minstens vier leden van de Raad bestaat. Naast hen kunnen andere, op dit vlak getalenteerde, gemeenteleden en/of parochianen aan deze commissie deelnemen. De Raad ziet er op toe dat leden van iedere aangesloten kerk uitgenodigd worden deel te nemen. De aangesloten kerken hebben naast de in oecumenisch verband uitgevoerde activiteiten op dit gebied alleen activiteiten die zich richten op de eigen leden.

Klik in het menu links voor het programma van het Winterwerk. 


Alle rechten voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen