Raad van Kerken Zuidhorn

Contact

Gegevens RvK: Postbank nr. 3877675

Adres: p/a Zuiderweg 13, 9801 TD Zuidhorn


Neem voor meer informatie contact op met één van de leden van de Raad:


Reinder van der Molen, contactpersoon cantatecommissie en tijdelijk voorzitter

Paulien Costongs-de Kovel, secretaris

Reneé ter Veer, penningmeester (Doopsgezinde gemeente)

Reinder van der Molen, contactpersoon cantatecommissie en

Hilda van Schalkwijk, pastor Jozefgemeenschap

Jörg Buller, predikant Gastkerk

Tine Moust (Jozefgemeenschap)

Jannie Werksma(Gastkerk)


Alle rechten voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen