Raad van Kerken Zuidhorn

Interessante activiteiten in de regio 2017- 2018

In de nabije omgeving van Zuidhorn worden ook interessante activiteiten georganiseerd. Wij proberen in onze regio een mooi en evenwichtig programma aan te bieden waarbij de gemeentegrenzen overschreden worden. U kunt daar gebruik van maken. Probeer het ook eens, ga samen naar een lezing of kring toe!


Selectie uit het aanbod Vorming en Toerusting Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil:

 Geloof en Wetenschap

In huiskamerkring worden 5 à 6  keren per seizoen gesprekken gevoerd over actuele onderwerpen met betrekking tot eigentijds geloven en leven.

gespreksleider ds. H. Pol uit Zuidhorn

datum 1e keer  11 oktober

plaats   Meynemaheem 13

opgave Jikky Grashuis, tel.: 0594-612271 e-mail: jikky@home.nl

 

Rondleiding Martinikerk, Groningen

plaats   Groningen

wanneer zaterdag 14 oktober om 15.00 uur

kosten € 3,50 per persoon, minimaal 10 personen

vertrek 13.45 uur vanaf ‘Ons Centrum’

opgave voor 1 oktober bij Jikky Grashuis tel.: 0594-612271,  e-mail: jikky@home.nl


 


Leren van Luther

spreker ds. Jörg Buller, PKN-Luthers predikant , Zuidhorn

plaats   ‘De Zaaier’, Zandumerweg 1 in Niekerk

wanneer 31 oktober om 19.45 uur

opgave ds. Wybe Feenstra, tel. 502510 e-mail: w.feenstra71@online.nl


 Kijken naar christelijke kunst

spreker dr. Jan L.de Jong, Universitair docent RUG, Kunstgeschiedenis van de vroeg moderne tijd

plaats  ‘De Zaaier’, Zandumerweg 1 in Niekerk

wanneer dinsdag 21 november 19.45 uur

opgave ds. Wybe Feenstra,  502510  e-mail: w.feenstra71@online.nl


 Luther en Kerkmuziek

spreker(s) Jan de Vries / Kees Kugel

plaats ‘De Zaaier’, Zandumerweg 1 in Niekerk

wanneer 12 december 19.45 uur

opgave Tisa Huisman, tel.:503152 e-mail: tisahuisman@home.nl

 

Liberaal Christendom

Begin 2016 verscheen het boek ‘Liberaal Christendom’.

Ervaren, doen, denken. Het trok meteen de aandacht, kreeg een aantal positieve recensies en is inmiddels aan een derde druk toe. In ‘Liberaal Christendom’ presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme.

spreker prof.dr. Wouter Slob, hoogleraar RUG en predikant in Zuidlaren

plaats ‘De Zaaier’, Zandumerweg 1 in Niekerk

wanneer 10 januari 19.45 uur

opgave Oeb Amersfoort,  504311,e-mail oebamersfoort@hotmail.com

 

Omgaan met verlies

Ds. H.J. Meyer, emeritus predikant uit Roden, gaat met ons in gesprek over ‘Omgaan met verlies’. Hij doet dit aan de hand van het boek Mintijteer.

inleider ds. H.J. Meyer

plaats   ‘Ons Centrum’

wanneer 20 maart om 19.45 uur

opgave en uittreksel Jikky Grashuis, tel.: 0594-612271, e-mail: jikky@home.nl

 Op het moment dat dit boekje gedrukt moest worden, hadden we nog geen informatie uit Leek of Aduard. Door het vertrek van Freerk Hovinga is het aanbod aan vorming en toerusting in Grijpskerk e.o. dit seizoen erg beperkt.

 Het aanbod aan vorming en toerusting in het Westerkwartier kunt u ook vinden op de website:

 http://classiswesterkwartier.webklik.nl/page/agenda

 Of kijk eens op http://www.inhetwesterkwartier.nl/agenda

Alle rechten voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen