Raad van Kerken Zuidhorn

Nieuws

Het winterwerkboekje is uit! Op deze site kunt u het programma ook vinden. U wordt verzocht zich op te geven voor 3 oktober.

Op 22 oktober is de oecumenische viering van Schrift en Tafel. Pastor van Schalkwijk gaat daarin voor. U bent allen van harte welkom. De viering vindt plaats in de Gastkerk.

De Taizé-viering van 5 november zal verplaatst worden naar voorjaar 2018. De nieuwe datum vindt u te zijner tijd onder dit kopje.

Ook de lezingenreeks 'Voorbij het woord' kan in november niet doorgaan en zal verplaatst worden naar begin 2018. De nieuwe data zullen op tijd bekend gemaakt worden.


 

 
     

 
Alle rechten © voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen