Raad van Kerken Zuidhorn

Vieringen 2017

22 oktober is er een dienst van Schrift en Tafel in de Gastkerk, voorganger is dan pastor H. van Schalkwijk

Op 5 november is er om 19.30 uur een Taizéviering in de Dorpskerk. Ds. J. Buller gaat dan voor. Door omstandigheden wordt de Taizéviering verplaatst naar het voorjaar van 2018. Zodra de nieuwe datum bekend is, laten wij u dat weten.


Alle rechten © voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen