Raad van Kerken Zuidhorn

Vieringen 2018

Op 18 februari is er de Cantatedienst, voorganger is ds. J. Buller, met medewerking van  het Bachorkest en een ad hoc koor onder leiding van Luuk Tuinder  (waaraan u kunt deelnemen, zie hiervoor onder het winterwerkprogramma) .

 BWV 127 'Herr Christ, wahr Mensch und Gott' en BWV 186 "√§rgre dich, o Seele, nicht' worden  gezongen en gespeeld.

In de Stille week zijn er ook dit jaar vespers, van maandag 26 tot en met woensdag 28 maart in de Sint Jozefkerk.

Op 24 juni is er een oecumenische viering in de Gastkerk, waarin ds. J.Kikkert van de Doopsgezinde gemeente voorgaat. De Viering is in de Gastkerk en begint om 9.30 uur.


Alle rechten © voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen