Raad van Kerken Zuidhorn

Vieringen 2018

Op 21 oktober is er een dienst van Schrift en Tafel in de Gastkerk, voorganger is dan pastor H. van Schalkwijk. Het is de laatste keer dat zij in een oecumenische viering voor zal geen als pastor van de Jozefgemeenschap.

Op 4 november is er om 19.30 uur een TaizĂ©viering in de Dorpskerk. Ds. J. Buller gaat dan voor. De voorbereidingsgroep, bestaande uit Jannie Werksma, Tine Moust en Gijs Heijbroek heeft een mooi TaizĂ©-kruis gemaakt. Tot nu toe maakten we gebruik van een kruis van de PKN-gemeente in Leek.


Alle rechten © voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen