Raad van Kerken Zuidhorn

 18 oktober- Wie ben ik? In gesprek met Martin Buber


De vraag naar de eigen identiteit is van groot actueel belang. Zomaar twee voorbeelden uit de actualiteit van de zomer van 2017. De formatie van een kabinet met als deelnemers VVD, CDA, D66 en Christenunie worstelt met medisch ethische problemen. Misschien is de grootste vraag: moet een mens zelf kunnen bepalen wanneer het eigen leven voltooid is? Heeft een mens het alleenrecht hierover beslissingen te nemen? Of mogen anderen in dit besluit meespreken en meebeslissen?

Een tweede voorbeeld: in het onderwijs wordt onderwijs gegeven naar de maat van het kind. Soms wordt onderwijs geïndivi-dualiseerd. Ieder kind heeft een eigen tablet en leert zo, wat hij moet leren. Onderzoek wijst uit dat een kind dat zo geïndividuali-seerd is weinig kans geboden krijgt te leren samen met anderen. Socialisering komt onder druk te staan.

 

De joodse filosoof Martin Buber (1878 – 1965) schreef in 1923 het belangrijke boekje Ich und du (Ik en jij). Hij geeft als kenmerk van de mens het staan in relatie. Daarbij kun je de medemens zien als een jij of als een het. Zo realiseert zich de identiteit van een mens. Martin Buber is bij velen bekend geworden door de verzameling Chassidische vertellingen (verhalen over joodse rabbijnen) met een diepe levenswijsheid geschreven. Maar wellicht het meest bekend zijn de kunstwerken aangaande deze vertellingen over de Baal Sjem Tov, gedrukt door de Groninger HN Werkman.


Gedurende een avond willen wij een paar teksten uit Ik en Gij lezen. Misschien helpt het lezen van Buber en het spreken over zijn teksten ons om actuele vragen opnieuw te bekijken.


Gespreksleiding ds. Henk Pol


Datum woensdag 18 oktober 2017


Tijd en plaats 20.00-22.00 uur, Schuilplaats (achter de Doopsgezinde Vermaning) Noordhorn


Alle rechten voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen