Raad van Kerken Zuidhorn

10 en 17 januari- Bericht van grote vreugdeIn gesprek over het evangelie naar Marcus

Het woord evangelie bete-kent letterlijk goed bericht. In onze taal zouden wij misschien zeggen goed nieuws. Het evangelie naar Marcus begint ook zo. Letterlijk geciteerd: Begin van het evangelie van Jezus Christus (1:1). Misschien betreft het de titel van het geschrift door een over-schrijver of uitgever er boven gezet. Zeker bedoeld als samenvatting van het hele evangelie. De kern van het geschift aangaande Jezus is het goede nieuws dat de geschiedenis, de wereld zelf tot een keerpunt gekomen is. Ondanks het geweld en de macht van het Romeinse Rijk mag de geschiedenis gezien worden als goed nieuws. De vraag voor de lezer luidt: hoe kun je dit staande houden als bloed de straten van Jeruzalem rood kleurt?

Merkwaardig is dat het slot van het evangelie volstrekt niet correspondeert met dit mooie begin (16:8). Het evangelie eindigt met de vrouwen als getuige van de opstanding. Hun reactie op deze opstandingservaring: ze zeiden niemand iets en waren ontsteld. Dit roept de vraag op: is het evangelie bron van vreugde of kreet van ontzetting? Maakt het evangelie optimistisch of misschien juist pessimistisch?

Gedurende een tweetal avonden willen wij het Marcusevangelie tegelijk lezen vanuit de ontzetting, maar ook vanuit diepe vreugde. Maakt het evangelie blij of worden wij ontzet door dit bericht aangaande Jezus?

Verzoek: neem s.v.p. een Bijbel mee in een vertaling naar keuze

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Data woensdag 10 en 17 januari 2018  

Tijd en plaats 20 – 22.00 uur, Consistorie Dorpskerk, Kerkstraat 18
Alle rechten voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen