Raad van Kerken Zuidhorn

23 januari - Lijden en volhouden


Wij worden allemaal geconfronteerd met lijden, met eigen leed en dat van anderen. Wat wij als lijden ervaren, zal per persoon verschillen. Het hangt af van de betekenis die wij aan een ervaring toekennen. We kunnen iemands pijn niet voelen, maar wel zijn lijden begrijpen. Lijden heeft dus ook een maatschappelijke dimensie.

Op dit moment staat het thema 'lijden' hoog op de maatschappelijke agenda. Hoewel de palliatieve zorg van een uitstekend niveau is, blijven pijn, benauwdheid, afhankelijkheid en angst ons bezighouden. Inmiddels zien ook veel mensen op tegen een oude dag 'in de marge', ook als zij niet ziek zijn. Ingrijpende discussies over 'voltooid leven' zijn het gevolg.

In deze gespreksgroep zullen we nadenken over belangrijke vragen m.b.t. lijden. Dat gebeurt aan de hand van het boek 'Lijden en volhouden' dat afgelopen jaar onder redactie van prof. dr. Theo de Boer en dr. Dick Mul werd uitgegeven. Eerst zullen we nagaan, hoe in de Bijbel over lijden wordt gesproken. Op de tweede avond gaat het om de vraag: Is het moreel aan te bevelen om lijden vol te houden? In het algemeen heeft volhouden een hoge morele status. Sporters bijvoorbeeld, die fors over hun pijngrens gaan om te winnen, kunnen rekenen op veel bewondering. Maar het is anders als het gaat om lijden dat je overkomt of dat bijna ondraaglijk is. Op de derde avond gaat het over 'voltooid leven'. Wat bedoelen we daarmee? En wat voor soort lijden maakt dat mensen hun leven voltooid achten en naar hulp bij zelfdoding verlangen?

Inleider ds. Jörg Buller

Datum dinsdag, 23 januari, 30 januari en 6 februari 2018

Tijd en plaats 20.00 uur, Consistorie Dorpskerk, Kerkstraat 18Alle rechten voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen