Raad van Kerken Zuidhorn

4 april -Homo DeusDe strijd tegen honger en ziekte lijkt voor een groot deel te zijn gewonnen. Het staat niet meer voorop in onze agenda.

De historicus Harari schrijft in zijn boek ‘Homo Deus’: als er minder honger, ziekte en oorlog komt, zal de mens een nieuwe agenda zoeken. Onze economische groei, levert een overvloed aan eten, medicijnen, energie en ruwe grondstoffen op maar zorgt ook voor vervuiling en opwarming van de aarde. Het succes van onze wetenschappelijke prestaties zal ons volgens Harari ook verleiden tot het streven naar onsterfelijkheid, geluk en goddelijkheid. Homo sapiens, wordt Homo deus, mens god. Worden we er gelukkiger van als we bijvoorbeeld twee keer zo oud worden? Zullen ons geloof dat het menselijk leven heilig is, de angst voor de dood en de wetenschap er voor zorgen dat we steeds langer zullen leven? Als de mens eenmaal zijn eigen nageslacht kan ontwerpen en de vrije markt doet zijn werk dan dreigt er een nieuwe tweedeling te ontstaan tussen rijk en arm. Dan mogen die kansarme armen het vuile werk opknappen. Als de robotisering ze niet werkloos heeft gemaakt…

De mens is zo machtig geworden, dat we God naar de kroon steken, maar weten we wel wat we met die macht aan moeten? 

In drie bijeenkomsten willen we verkennen waar de wetenschappelijke revoluties ons hebben gebracht, wat kansen en bedreigingen zijn en wat de invloed van de mens zelf (nog) is.

Inleiders Koos Slagter en Yke Luinenburg

Data woensdag 4, 11 en 18 april 2018

Tijd en plaats 20.00 uur, Klein Hanckema, Kerkstraat 14-16


Alle rechten voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen