Raad van Kerken Zuidhorn

6 december-Een dwarse gelovige: Peter Rollins


Soms loop je ineens tegen iemand aan die je op nieuwe, frisse ideeën brengt. Die uitgekauwde en vanzelfsprekende verhalen en denkbeelden binnenste-buiten keert en je opnieuw laat nadenken over geloof, religie, traditie en de kern van waar je mee bezig bent.

Peter Rollins doet dit in scherpe, gelijkenisachtige verhaaltjes die vaak aanleunen tegen de bekende Bijbelverhalen die we kennen. Rollins geeft er zelf commentaar bij, maar laat een heleboel dingen ook open. Hij knabbelt en knaagt aan clichés maar nodigt ons uit om nieuwe antwoorden te geven. Zijn speelsheid is soms verraderlijk!

Waar hij zich in elk geval tegen verzet is “goedkope” troost, zoals die geregeld in de kerk wordt aangeboden en aangeprezen. Hij pleit eerder voor lef en eerlijk niet-weten, neemt de leegte die wij ten diepste kunnen ervaren volkomen serieus. De titels van zijn boeken zeggen al heel wat: De orthodoxe ketter en Verslaafd aan God.

In twee avonden wil ik een aantal van Rollins’ verhalen aan de deelnemers voorleggen, waarbij ik eerder de rol van begeleider en gesprekspartner inneem dan van inleider (die de antwoorden al kent). De thema’s die Rollins aansnijdt zijn volgens mij ook zeer geschikt voor wat jongere mensen, die vaak nog niet zo vastgeroest zijn in eigen denkbeelden. Uitdagend!


Inleider Yke Luinenburg

Data woensdag 6 en 13 december 2017

Tijd en plaats 20 uur, consistorie Dorpskerk , Kerkstraat 18

Alle rechten voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen