Raad van Kerken Zuidhorn

Van Alfa tot Omega, een cursus Grieks van het Nieuwe testament


Alfa en omega vormen de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, de voorloper van het ons bekende alfabet. Als wij Bijbelvertalingen met elkaar vergelijken, ontdekken we al snel dat ze onderling verschillen. Wat is nu de juiste vertaling? Dat kunnen we alleen te weten komen door de oorspronkelijke tekst te lezen. Dat is het doel van deze cursus.

Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. De eerste vier avonden besteden we aan het leren schrijven van het Griekse alfabet, een inleiding op de grammatica en het lezen van korte teksten.

De volgende lessen zijn gewijd aan het bestuderen van gedeelten uit het evangelie. Deze keer vormt het boek van de Franse geleerde Michel Henry “Woorden van Christus” (uitg. Van Warven, Kampen, 2016) de leidraad.

De cursus is bedoeld voor kerkgangers en andere geïnteresseerden. Tijdens de introductiebijeenkomst worden nadere afspraken gemaakt. In principe worden alle tien lessen op maandagavond gegeven van 19.30 tot 21.30 uur.

Cursusleider Hans Jongejan

Introductie maandagavond 2 oktober 2017

Tijd en plaats 19.30 uur, de Gasthorn, de Gast 58a

Overige cursusdata 9 , 16, 23, 30 okt., 6, 13, 20, 27 nov., 4 dec.

Benodigd 1. Een schrift voor het maken van aantekeningen.

  2. Kleine Griekse grammatica, door Nuchelmans-Diercks. Vanaf de 19e druk. Dit boek is in de boekhandel te bestellen, maar is ook tweedehands verkrijgbaar.


Alle rechten voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen